Tento internetový obchod bol vytvorený pomocou Prestashop Shopping Cart softvéru, zakúpených modulov a vlastného kódu a obsahu tvoreného spoločnosťou HRAJKA s. r. o. v spoluprácii s dodávateľom BECREA s.r.o.